New
product-image

总统许诺更多的飞机,军舰

Special Price 作者:杜锋吓

贝尼尼奥阿基诺总统星期五表示,菲律宾将获得更多的军舰和飞机,使其能够更好地保护该国的经济区,加强海上安全和改善搜救行动

阿基诺在阿吉纳尔多营地纪念菲律宾武装部队成立78周年的演讲中表示,政府决心通过收购更多的船只和直升机来继续其现代化计划

他表示,政府将再购买两架C-130飞机和两架直升机

“Sa harap nga po ng mga pagsubok,malaki ang inaasahan sa ating mga kawal

Kaya naman marapat lang na bigyan kayo ng estado ng sapat na kapasidad upang tumugon sa inyong tungkulin [面对许多挑战,我们期望我们的士兵有很多

这就是为什么政府提高你应对使命召唤的能力是合适的,“阿基诺说,”Makakaasa kayong mula sag pagbili ng iba pang bagong kagamitan,hanggang sa pagpili ng inyong mga pinuno;你可以放心,从购买全新的硬件到为你的家人提供机会,直到你退休的时候,政府将继续推动对你最好的东西],“他补充说

总统感谢军方在危机和自然灾害时立即作出反应

“Pinatunayan ninyo sa buong mundo na gaano man kalaking hamon ang idulot ng mga mapagsamantala at ng mga dumarating na sakuna,anumang banta o peligro,gaano man kalayo at kaliblib na pook,basta't tumbasan lamang ng tunang at dedikasyong tumulong,maaaruga at makakabangon你已经向世界证明,即使在最偏远的地方,无论挑战多么大,也无论你的任务有多么危险,只要有勇气和奉献来帮助,菲律宾人可以站在他们的立场上脚],“他说